ვაკის საჭყუმპალაო

4 დან 10 წლამდე ჯგუფური მეცადინეობები

1 თვიანი აბონემენტი / 12 მეცადინეობა

* ჯგუფი შედგება არა უმეტეს 10 ბავშვისგან.

ყოველდღე გარდა კვირისა

45 წუთიანი ჯგუფური მეცადინეობა

9:00

120 ლარი

10:00

120 ლარი

10:45

120 ლარი

11:30

120 ლარი

12:15

120 ლარი

13:00

120 ლარი

14:00

120 ლარი

15:00

120 ლარი

16:00

180 ლარი

16:45

180 ლარი

17:30

180 ლარი

18:25

180 ლარი

19:10

180 ლარი

19:55

180 ლარი

______________________________________________________________________________________


 

ინდივიდუალური გაკვეთილები 3 წლიდან

*ინდივიდუალური ნიშნავს პერსონალურად 1 ბავშვთან მეცადინეობას;

 

30 წუთი

45 წუთი

1 გაკვეთილი

25 ლარი

30 ლარი

6 გაკვეთილი

132 ლარი

168 ლარი

12 გაკვეთილი

264 ლარი

336 ლარი

____________________________________________________


შერეული ინდივიდუალური ჯგუფები

ჯგუფი შედგება მინიმუმ 2 და მაქსიმუმ 4 მოსწავლისგან (3 დან 10 წლამდე)

 
30 წუთი
45 წუთი
6 გაკვეთილი
105 ლარი
135 ლარი
12 გაკვეთილი
210 ლარი
270 ლარი

 

___________________________________________________________________

 

მშობელთა საყურადღებოდ!!!

აუცილებელია წარმოადგინოთ :

  1. ჯანმრთელობის ცნობა / (ან მიიღოთ ადგილზე ექიმის კაბინეტში);
  2. ბავშვის პირადობა ან დაბადების მოწმობა;
  3. მოქმედებს ფასდაკლება ოჯახის წევრებზე;

საჭყუმპალაო მუშაობს ყოველ დღე 09:00 საათიდან 21:00 საათამდე / დასვენების დღე კვირა

დამატებით კითხვებზე დაგვიკავშირდით 2 25 25 75 (226)

ბედნიერი ბავშვები

საჭყუმპალაო
ვაკის საჭყუმპალაო
happy kids
ბედნიერი ბავშვები